Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №17 "Първи юни"

ДГ „Първи юни”  №17 гр. Добрич обявява свободно работно място  за длъжността учител / старши учител.

 Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1.  Област на дейност: предучилищно възпитание и образование

1.2. Цел на длъжността: възпитание,обучение и социализация на деца от 2 до 7 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше образование, степен „Магистър”, Бакалавър” или „Професионален бакалавър”

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика, Предучилищна педагогика с чужд език

1.5. Години професионален опит: желателно до 10 години професионален опит

1.6. Допълнителни изисквания: -

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник / в ДГ „Първи юни” №17, ул. “Дуранкулак“ №9, всеки делничен ден от 09:30 часа до 15:30 часа.

Лица за контакти: Румяна Карова

Телефон за контакти: 058 683410 ; 0884311406.

4. Срок за подаване на документите: 16.10.2017г. до 20.10.2017г.  

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 70 ал.1 от КТ/срок за изпитване/ и във връзка с чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ,  за осем часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ „Първи юни” №17 в стаята на ЗАС.

Актуално

Продължава фотоконкурса "Любими места в Добрич"

29.07.2021

  Община град Добрич и Mr. Bricolage Добрич обявяват фото-конкурс „Любими места в Добрич“. Участниците трябва да представят по една любителска снимка на любимото си място в Добрич. Това може да бъде Вашето...

Продължава фотоконкурса "Любими места в Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
30.12° C ясно небе
Нагоре