Обява за длъжността "Инпектор" в Общинско предприятие "Общински пазари"

О б я в л е н и е

Общинско предприятие „Общински пазари” град Добрич

обявява свободно работно място

за длъжността „ИНСПЕКТОР”

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:

Проверява и контролира спазването на Правилника за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

  1. 2. Кратко описание на длъжността:

       Извършва индивидуални проверки  или съвместни такива с други контролни органи. Дава устни указания и препоръки към наемателите на инспектираните обекти и съставя констативни протоколи.

     Наблюдава всички предоставени за стопанисване обекти от ОП „Общински пазари” и участва в отстраняването на всички констатирани пропуски от организационно, техническо, административно и друго естество. Носи материална отговорност за щети при неспазването на задълженията си или при боравенето с парични средства.

       Проверява редовността на издадените разрешителни и тяхната валидност.

    Съпоставя съответствието между подадените искания, жалби, заявления и др. от наемателите с действителността и изготвя доклади и становища.

     Участва в подготовката и провеждането на тръжните процедури и спазването на организационно-техническите и административни елементи в тях.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

        1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието: икономическа.

        1.5. Години професионален опит:  3 (три).

        1.6.  Изисквания за заемане на длъжността:

*     комуникативност;

да познава първичните счетоводни документи и правилата за отчитане на парични средства;

*   да познава видовете и начините за издаване на разрешителни и приходно-разходни оправдателни документи;

*     да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността;

*     да притежава чувство за отговорност, лоялност и прецизност;

*     да не е съден и осъждан за злоупотреби.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

        2.1. Заявление (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, както и за допълнителна преквалификация (ако има такива);

        2.3. Автобиография (с посочен телефон за обратна връзка);

    2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в счетоводството на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. “Македония“ № 14 (Административна сграда), всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Лица за контакти: Десислава Стойчева, Телефон:0893 39 14 11.

     4. Краен срок за подаване на документите: 25.10.2017г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи;

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1  от КТ за осем-часов работен ден и със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

26.01.2022

С поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на победата (паметник на ген.-лейтенант А. Е. Цимерман) на 27 януари от 11.00 ч. Добрич ще отбележи своето освобождение от османско владичество. Церемонията включва заупокойна...

27 януари – 144 години от освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.14° C облачно
Нагоре