Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник кухня" в ДМК

Днес  17.10.2017 г. комисия назначена  със Заповед № 29 / 12.10.2017 година  на  Директора на Детска млечна кухня , Община град Добрич в състав:

Председател –Валентина Георгиева – Технолог  в ДМК, Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

     1. Нели Желева        - Главен експерт”Кадрова политика”в Дирекция „ХД”  

     2. Румяна Стоянова – ЗАС в ДМК , Дирекция „Хуманитарни дейности,

проведе  събеседване с кандидатите за длъжността „Работник кухня“ на непълно работно време 4 часа в ДМК гр. Добрич, Дирекция „Хуманитарни дейности ”.

До събеседването бяха допуснати :

     1.Лазаринка Миткова Лазарова

     2.Галя Тодорова Александрова

     3.Росен Василев Вдовичев

     4.Христина Димитрова Семова

     5.Красимира Викторова Наскова-Костадинова

     6.Детелина Стефанова Добрева

     7.Соня Йорданова Йовкова

     8.Виолета Христова Василева

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното  събеседване /Приложение 1 към протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му. Максималния брой точки е 45.

На събеседването не се явиха :

Росен Василев Вдовичев

Христина Димитрова Семова

Кандидатите се класират  както следва:

1. Виолета Христова Василева - 39 точки

2. Лазаринка Миткова Лазарова - 37 точки   

3. Соня Йорданова Йовкова - 30 точки

4. Детелина Стефанова Добрева - 29 точки

5. Галя Тодорова Александрова - 29  точки

6. Красимира Викторова Наскона-Костадинова - 28  точки

Комисията предлага на Директора на ДМК в Община град Добрич да сключи Трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1от КТ, уговорен в полза на работодателя на непълно работно време /4 часа/ с класираните на първо и второ място кандидати за длъжността – Виолета Христова Василева и Лазаринка  Миткова Лазарова

Настоящия протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Изложба базар с кауза изграждане на Комбинирана площадка за спорт и забавление на открито, подходяща и за деца с увреждания

15.04.2021

В навечерието на най-големия християнски празник Възкресение Христово Община град Добрич организира на 19, 21, 28 и 29 април т. г. празнични концерти в Зала „Добрич“. На същите дати от 17.30 часа във фоайето на залата ще...

Изложба базар с кауза изграждане на Комбинирана площадка за спорт и забавление на открито, подходяща и за деца с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
8.93° C разкъсана облачност
Нагоре