Обява за 2 свободни работни места за длъжността "Учител" в ДГ №24 "Приказен свят"

Детска Градина  № 24 „Приказен свят” град Добрич обявява две свободни работни места за длъжност учител  в детска градина :

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: - Образование-Предучилищна подготовка;

      1.2. Цел на длъжността: Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението на деца от 3 до 7 години;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър”, „Магистър“;

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – педагогически науки –Предучилищна педагогика,Предучилищна педагогика с чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика.

Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

Допълнителни изисквания: - добра компютърна грамотност, владее английски език, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за висше образование и придобита  професионална квалификация- учител;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации,ако има такива.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 24 „Приказен свят”, ул. “Дунав “ №16, от 9:00 часа до 14:00 часа 

Лице за контакти:  Яна Димова                  Телефон за контакти: 058602263

      4. Срок за подаване на документите: до 03.11.2017 година – 14.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори,както следва:      

1.С класираният кандидат на първо място ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ за работно време от осем часа и във връзка чл.70 ал.1, уговорен в полза на работодателя.

2. С класираният кандидат на второ място ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68 ал.1 т.3 от КТ за работно време от осем часа и във връзка чл.70 ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността учител   в ДГ № 24“Приказен свят “ град Добрич  – ул. „Дунав“ №16.

Актуално

Концертът на младия поп изпълнител и поет Александър Петров премина с голям успех

23.06.2021

Снощи от 19 ч. в залата на Младежки център се състоя концерт-спектакъл на абитуриента Александър Петров – млад поет и поп изпълнител от Студио „Сарандев“ при Младежки център – Добрич. Интересът към събитието бе...

Концертът на младия поп изпълнител и поет Александър Петров премина с голям успех
ВИЖ ДОБРИЧ
25.08° C предимно ясно
Нагоре