Обява за длъжността Главен експерт "Кадастър и регулация" в дирекция "Устройство на територията и строителен контрол"

Обявление

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Кадастър и регулация“, дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Контролна, организаторска, методическа и проектантска дейност по проблемите на кадастъра и регулацията; работа с физически и юридически лица.

            1.1. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската политика за решаване проблемите по устройство на територията в и извън урбанизираните територии в съответствие с действащата нормативна уредба. Да организира, координира и контролира дейностите в Общината, свързани с Подробните устройствени планове – План за регулация. Да работи за срочното и компетентно предоставяне на исканите от физически и юридически лица услуги, свързани с действащите кадастрални и регулационни планове и в съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗКИР и поднормативните им документи.

               1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „бакалавър“;

               1.3. Специалност на придобитото образование:  „Геодезия“;

             1.4. Професионален опит: 2 години по специалността;

             1.5. Допълнителни изисквания: - работа с компютър и в мрежа; Делова кореспонденция.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

              2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3. Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност .

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник  в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт ЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

4. Краен срок за подаване на документите: 10.11.2017 година включително.

5. Етапи на подбора:

              5.1. Допускане по документи;

             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич.

 

 

 

 

 
   

 

Актуално

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“

24.09.2021

Церемонията по валидиране на пощенската марка ще се състои в началото на Тържественото заседание на Общински съвет град Добрич на 25 септември от 10.30 часа в Художествената галерия. Пощенската марка на тема „160 години от...

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“
ВИЖ ДОБРИЧ
20.5° C ясно небе
Нагоре