Обява за длъжността Главен експерт "Кадастър и регулация" в дирекция "Устройство на територията и строителен контрол"

Обявление

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Кадастър и регулация“, дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Контролна, организаторска, методическа и проектантска дейност по проблемите на кадастъра и регулацията; работа с физически и юридически лица.

            1.1. Цел на длъжността: Да провежда ефективно общинската политика за решаване проблемите по устройство на територията в и извън урбанизираните територии в съответствие с действащата нормативна уредба. Да организира, координира и контролира дейностите в Общината, свързани с Подробните устройствени планове – План за регулация. Да работи за срочното и компетентно предоставяне на исканите от физически и юридически лица услуги, свързани с действащите кадастрални и регулационни планове и в съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗКИР и поднормативните им документи.

               1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „бакалавър“;

               1.3. Специалност на придобитото образование:  „Геодезия“;

             1.4. Професионален опит: 2 години по специалността;

             1.5. Допълнителни изисквания: - работа с компютър и в мрежа; Делова кореспонденция.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

              2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3. Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност .

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник  в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт ЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

4. Краен срок за подаване на документите: 10.11.2017 година включително.

5. Етапи на подбора:

              5.1. Допускане по документи;

             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич.

 

 

 

 

 
   

 

Актуално

Община град Добрич: На 15 и 16 януари ще се извършват ремонтни дейности по улица „Каменица“

14.01.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 15 и 16 януари ще се извършват ремонтни дейности по улица „Каменица“. Фирмата – изпълнител ще положи изравнителен пласт асфалт на уличното платно за осигуряване на...

Община град Добрич: На 15 и 16 януари ще се извършват ремонтни дейности по улица „Каменица“
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.18° C разкъсана облачност
Нагоре