Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №20 "Радост"

ДГ №20 „Радост“, град Добрич  обявява 1 свободно работно място за длъжността „Учител“ в детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - образование;

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; „Бакалавър”; „Професионален бакалавър“;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

1.5. Години професионален опит: желателно до 10 години професионален опит по специалността;

1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност, владеене на английски език, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

 2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за придобито образование, педагогическа квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №20 „Радост“, ул. „Христо Ботев“,  №54 всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Лица за контакти: Валентина Господинова. Телефон за контакти: 058/661 653

4. Срок за подаване на документите: до 02. 11.2017 година до 12.00 часа

5. Етапи на конкурса:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №20 „Радост“.

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
20.36° C разсеяна облачност
Нагоре