Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Мед. сестра" в Защитени жилища

Днес 02.11.2017г.,  комисия назначена със заповед №40/31.10.2017 г. на Директора на ЗЖХУИ град Добрич в състав:

Председател – Мария Янева- социален работник в ЗЖХУИ  

и членове:

1. Елка Иванова - трудотерапевт в ЗЖХУИ

2. Нели Желева – гл.експерт „КП”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра  в ЗЖХУИ.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

1. Милена Георгиева Димитрова

2. Мариана Великова Маркова

3. Димитринка Колева Ставрева

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе следните пет предварително формулирани въпроси

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите се класират, както следва:

1. Мариана Великова Маркова                   68 точки

2. Димитринка Колева Ставрева                43 точки

3. Милена Георгиева Димитрова               37 точки

Комисията предлага на директора на ЗЖХУИ гр.Добрич, да сключи трудов договор с класиралия се на първо място кандидат – Мариана Великова Маркова на осн. чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо

07.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.               Скъпи приятели, предстои превръщането на 12 май в словесна и музикална магия. В нощта на литературата, в...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо
ВИЖ ДОБРИЧ
16.44° C предимно ясно
Нагоре