Окончателни резултати от събеседване за длъжноста "Перачка" в ДЯ №6 "Първи юни"

Днес,  13.11.2017  година,   комисия,  назначена  със заповед № 4/09.11.2017 година  на  директора  на  Детска ясла № 6„ Първи юни “ в състав:

       Председател – д-р Димитринка Петрова – главен експерт „ДХД“

        и членове:

  1. Андриана Василева – мед. сестра в детска ясла №6

  2. Даниела Тодорова – ЗАС в детска ясла №6

проведе събеседване с кандидатите за длъжността перач в детска ясла „Първи юни“№ 6.

До  събеседване  за  длъжността  перач  бяха  допуснати:

1. Виолета Радушева Костадинова

2. Бонка Любенова  Йорданова

3. Теменужка Марева Дженкова

4. Димитричка Георгиева Георгиева

5.   Елеонора Димитрова Нейчева

6.   Веселина Йорданова Костадинова

7.   Даниела Димитрова Тодорова

8.   Анатолия  Цалкова  Павловска

9.   Весела  Николаева  Донева

10.   Бонка Любенова Йорданова

11.   Павлета Николова Денева

12.   Борислава Атанасова Маринова

13.   Валентина Димитрова Димитрова

14.   Милена Господинова Петрова

Кандидатите се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. Всеки член от комисията вписа оценките си по – 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от  сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение № 2 към Протокола/, веднага след приключването му.

Кандидатите се класират както следва:

1. Веселина Йорданова Костадинова                                                                  35  точки

2. Анатолия  Цалкова  Павловска                                                                        28  точки

3. Димитричка Георгиева Георгиева                                                                    28  точки

4. Даниела Димитрова Тодорова                                                                          16  точки

5. Бонка Любенова Йорданова                                                                             16  точки

6. Теменужка Марева Дженкова                                                                          15  точки

7. Виолета Радушева Костадинова                                                                      14  точки

8. Елеонора Димитрова Нейчева                                                                         13  точки

9. Весела  Николаева  Донева                                                                               13  точки

10. Тонка Георгиева Йорданова                                                                             12  точки

 

Не се явиха на събеседване:

1. Павлета Николова Денева                                                                     

2. Борислава Атанасова Маринова                                                           

3. Валентина Димитрова Димитрова                                                        

4. Милена Господинова Петрова                                                               

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе три предварително формулирани въпроси.

Комисията  предлага на  Директора на Детска  ясла  „Първи юни”№6  да  сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка чл.70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с Веселина Йорданова Костадинова.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо

07.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.               Скъпи приятели, предстои превръщането на 12 май в словесна и музикална магия. В нощта на литературата, в...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература, този път и музика на живо
ВИЖ ДОБРИЧ
16.08° C предимно облачно
Нагоре