Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Директор" на дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 21.11.2017 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 09:00 часа, комисия в състав:

Председател: Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ при Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 08.11.2017 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста са допуснати:

1. Пенко Ангелов Бяливанов

2. Михаил Михайлов Петров

3. Петър Андреев Енев

4. Зоя Димитрова Хлебарова

5. Женя Цветанова Панайотова

На основание Заповед №1230/25.10.2017 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 27 от НПКДС на всеки кандидат е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите

- формуляр, малък формат за попълване на трите имена

- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидатите бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:18 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и един от кандидатите изтегли чрез жребий тест №2, обяви го на всички кандидати и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе размножен и предоставен на всеки кандидат.

Писмените работи се поставиха в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечата попълнения формуляр с неговото име.

В 09:55 часа след като и последния кандидат предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на тестовете от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Пенко Ангелов Бяливанов

25 точки

2. Михаил Михайлов Петров

14 точки

3. Петър Андреев Енев

24 точки

4. Зоя Димитрова Хлебарова

13 точки

5. Женя Цветанова Панайотова

11 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, резултат над минималния от 20 точки са постигнали:

Трите имена на кандидата

 

1. Петър Андреев Енев

2. Пенко Ангелов Бяливанов

 

и същите са допуснати до провеждане на интервю.

Успешно издържалите теста кандидати, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведомят писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.51° C предимно ясно
Нагоре