Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №24 "Приказен свят"

Днес, 07.11.2017 г. комисия, назначена със Заповед № 063 / 23.10. 2017 г.  на Директора на ДГ № 24 „ Приказен свят” в състав:

Председател –  Веселина Хараламбиева Овчарова – Стайкова – главен учител музика      

Членове: 

1.Снежана Господинова Кателиева – старши учител и председател на НУС;

2. Венера Иванова Маринова – учител в ДГ № 24 „Приказен свят“;

3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“.

и Директора на ДГ № 24 „Приказен свят“ Яна Иванова Димова

 

проведе събеседване с допуснатите кандидати за оценяване професионалната подготовка и качества за длъжността „учител в детска градина“, съгласно Протокол от 06.11.2017г.

До събеседване са допуснати:

Диана Георгиева Карагеоргиева

Галена Колева Алексиева

Юлия Тодорова Симеонова

Елена Неделчева Димитрова

Радка Андреева Иванова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе девет предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки от кандидатите/. Всеки член от комисията оцени представянето на кандидатите по тристепенна скала. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

Въз основа на показаните професионална мотивация, делови и лични качества, кандидатите са класирани, както следва:

. Галена Колева Алексиева – 85 точки

2. Радка Андреева Иванова – 51 точки

3. Диана Георгиева Карагеоргиева – точки

4. Юлия Тодорова Симеонова – 33 точки

5. Елена Неделчева Димитрова – 28 точки

След приключване на събеседването комисията предлага на Директора на ДГ № 24 „Приказен свят“ – град Добрич да сключи безсрочен трудов договор с класираната на първо място Галена Колева Алексиева на основание чл. 67, ал.1,т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 24 „Приказен свят“ – град Добрич да сключи срочен трудов договор с класирания кандидат на второ място Радка Андреева Иванова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни

28.07.2021

Неуморните доброволци от Младежкия център отново с в помощ на гражданите на Добрич. Пред Народно читалище „Йордан Йовков – 1870“ младите хора днес и утре в обедните часове ще раздават безплатно минерална вода за...

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни
ВИЖ ДОБРИЧ
28.5° C ясно небе
Нагоре