Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 24.11.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № 46/15.11.2017 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“ в състав:

 

Председател: Румяна Илиева – ст. учител в ДГ № 23

и членове:

1. Дора Минчева – гл. експерт“ПУВ“, Община Добрич

2. Жанета Златева – ст. учител в ДГ № 23

3. Цонка Енева  - ст. учител в ДГ № 23,

4. Сирма Минева – председател на Об. Съвет при ДГ № 23

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „учител“  в ДГ № 23 „Звездица“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1. Галина Георгиева Топалова;

2. Кателина Стефанова Йорданова;

3. Живка Йорданова Димитрова;

4. Елена Неделчева Димитрова;

5. Елена Николова Василева.

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите се класират както следва:

Елена Неделчева Димитрова - 91 точки

Живка Йорданова Димитрова – 74 точки

Кателина Стефанова Йорданова – 53 точки

Галина Георгиева Петрова – 41 точки

Елена Николова Василева – 21 точки.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица“ да сключи трудов договор с класираните на първо и второ  място участници – Елена Неделчева Димитрова и Живка Йорданова Димитрова основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият - за работодателя, вторият - за комисията.

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
33.39° C ясно небе
Нагоре