Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 23 „Звездица”

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.11.2017 г., Комисия в състав:

Председател: Румяна Илиева – ст. учител в ДГ № 23

и членове:

1. Дора Минчева – гл. експерт“ПУВ“, Община Добрич

2. Жанета Златева – ст. учител в ДГ № 23

3. Сирма Минева – председател на Об. Съвет при ДГ № 23

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник възпитател“  в ДГ № 23 „Звездица“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Магдалена Борисова Георгиева
 2. Валентина Костадинова Коева
 3. Стоян Александров Христов
 4. Тонка Георгиева Йорданова
 5. Светла Славова Петкова
 6. Павлета Николова Денева   - Атанасова
 7. Гинка Илиева Иванова
 8. Николинка Калчева Димитрова
 9. Кръстинка Костадинова Денкова
 10. Валентина Янкова Петрова
 11. Светла Иванова Василева
 12. Снежана Иванова Ненова
 13. Мария Стоянова Иванова
 14. Надежда Василевна Стоянова
 15. Снежана Димитрова Енчева
 16. Красимира Атанасова Йорданова
 17. Диляна Ванева Мързъкова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 80.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Снежана Иванова Ненова – 78 т.;
 2. Магдалена Борисова Георгиева – 66 т.;
 3. Светла Иванова Василева – 57 т.;
 4. Диляна Ванева Мързъкова – 52 т.;
 5. Тонка Георгиева Йорданова – 48 т.;
 6. Кръстинка Костадинова Денкова – 48 т.;
 7. Павлета Николова Денева – 46 т.;
 8. Валентина Костадинова Коева  - 46 т.;
 9. Надежда Василевна Стоянова – 45 т.;
 10. Светла Славова Петкова – 44 т.;
 11. Мария Стоянова Иванова – 43 т.;
 12. Валентина Янкова Петрова – 40 т.;
 13. Стоян Александров Христов – 39 т.;
 14. Николинка Калчева Димитрова – 36 т.;
 15. Гинка Илиева Иванова   - 35 т.;
 16. Снежана Димитрова Енчева – 31 т.
 17. Красимира Атанасова Йорданова – не се яви на събеседване.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица“ да сключи трудов договор с класирания на първо място участник – Снежана Иванова Ненова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

 

Актуално

Да се разходим заедно с инициативата "Нестле за Живей Активно! 2020"

21.09.2020

На 22 септември 2020 г. от 10.00 ч. до 19.00 ч. Община град Добрич организира пешеходни разходки по 6 маршрута в рамките на инициативата Нестле за Живей Активно 2020. В началото на всеки маршрут доброволци ще раздават на...

Да се разходим заедно с инициативата "Нестле за Живей Активно! 2020"
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре