Обява за длъжността "Медицинска сестра по заместване" в ДЯ № 5 „Пролет“

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска ясла № 5 „Пролет“ обявява две свободни работни места по заместване

за длъжността „Медицинска сестра” в детска ясла

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Организира, ръководи и контролира  цялостната дейност  на  групата

   1.2. Цел на длъжността –Определя дневния режим за сън, хранене и бодърстване, съобразно  възрастта на децата и изискванията. Контролира строго спазването му. Провежда ежедневни организирани занимания с децата.Провежда лечебно- оздравителни мероприятия. Организира, ръководи и контролира  цялостната дейност  в групата. Провежда редовно  антропометрични измервания и нанася данните в здравните карти. Провежда мероприятия по закаляването на децата, физическата култура, летни оздравителни мероприятия. Води задължителна медицинска документация- здравни документи, филтър, рапорт, месечни ведомости.Следи за строго спазване на хигиенните изисквания.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование –висше , степен „бакалавър“

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Здравеопазване, специалист по здравни грижи

            1.5. Години професионален опит – минимум 1 г. стаж по специалността, с предимство ще бъдат кандидати с опит .

            1.6. Допълнителни изисквания - няма

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДЯ №5 „ Пролет“- Ж.К.

„ Дружба“ 1 ,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

Тел. за контакти: Кина Драгнева – 0884482035, 0884800180

4. Краен срок за подаване на документите18.12.2017 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните  кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла.

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре