Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Мед.сестра" в Детска ясла №5 „Пролет “

П Р О Т О К О Л

Днес, 19.12.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № 51 / 15.12.2017 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ в състав:

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

и членове:

1. Красимира Кирова  - Гл. експерт- ДХД

2. Мария Боянова – медицинска сестра,

3. Величка Андреева – медицинска сестра,

4. Пламена Лазарова- медицинска сестра

проведе събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 5 „Пролет“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.Руска Николаева Славова

Кандидатката  се яви на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси .

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.  Максималният брой точки е 125.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Руска Николаева Славова- 125 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираният участник Руска Николаева Славова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.3° C ясно небе
Нагоре