Окончателни резултати от защита на концепция и събеседване за длъжността "Директор" на Общинско предприятие "Център за защита на природата и животните"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 17.01.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 60/16.01.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет УТ, Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Росица Маркова - Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе защита на концепция и събеседване с кандидатите за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 28.12.2017 г. до защитата са допуснати:

 

1. Цветанка Атанасова Куртева-Иванова

2. Татяна Неделчева Николова-Илиева

 

Кандидатите се явиха за събеседване по реда на подаване на документите.

Председателят на комисията ги запозна с реда на провеждане на конкурса. Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, защитената концепция и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в отделни за всеки от кандидатите карти - Приложение №1 (приложени към протокола).

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията. В класирането участват кандидатите, получили не по-малко 60% от максимално възможния окончателен резултат – 64 точки.

След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, окончателния резултат от конкурса за директор на Общинско предприятие ЦЗПЖ, е както следва:

 

 

Трите имена на кандидата

Резултат

 

1. Цветанка Атанасова Куртева-Иванова

54 точки

2. Татяна Неделчева Николова-Илиева

53 точки

 

Съгласно постигнатите резултати от проведената защита на концепция и събеседване, и недостигнат минимум от 64 точки комисията реши, че не класира нито един от кандидатите.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
25.19° C ясно небе
Нагоре