Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Касиер паркинг в дейност контрол "Синя зона"

П Р О Т О К О Л

 Днес, 18.01.2018 г. Комисия, назначена със Заповед №.66  / 17.01.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Добромир Георгиев Димитров – ръководител отдел ”Синя зона” на ОБП „Устойчиви дейности и проекти” – правоспособен юрист,

 и членове:

1. Диян Митков Добрев – отчетник в отдел „Синя зона” в ОБП ,”Устойчиви дейности и проекти”,

2. Красимира Николова Иванова – специалист ”Човешки ресурси” в  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”.

          

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността Касиер паркинг в „Синя зона” към  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да  допусне до втори етап от подбора - събеседване следните кандидати:

      1.Петко Георгиев  Киров

      2.Пламен Маринов Атанасов

      3.Калоян Николаев Русев

      4.Здравко Трифонов Атанасов

      5.Иван Георгиев Минчев

      6.Тодор Върбанов Василев

      7.Стефан Величков Митев

Кандидатите  ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.09° C облачно
Нагоре