Обява за длъжността "Учител" в детска градина №25 „ВЕСЕЛА"

 

Изх.№04/14.02.2018г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“ обявява свободно работно място за длъжността „Учител в Детска градина“.    

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

      1.2. Кратко описание на длъжността: Организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията на децата в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите документи.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър”; „Магистър“.

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП, професионална квалификация детски учител;

      1.5. Години професионален опит: не се изисква

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна и чуждоезикова грамотност, умение за работа в екип, отговорност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник в ДГ № 25 „ВЕСЕЛА“, гр.Добрич, ж.к.“Дружба“ № 54, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа.

Лица за контакти: Светла Иванова, Тодорка Друмева, Даринка Стефанова

Телефон за контакти: 058/602495

     4. Срок за подаване на документите: до 19.02.2018 година14.00ч.

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.3 от КТ на осем часов работен ден..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 25 „ВЕСЕЛА“, гр.Добрич.

 

 

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.41° C предимно ясно
Нагоре