Обява за длъжността "Работник кухня" в Домашен социален патронаж"

О Б Я В Л Е Н И Е

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Работник кухня”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Кулинарна

1.2. Цел на длъжността – Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите/измиване, почистване, нарязване и др.необходими  действия/.Доставя продукти от склада в кухненското помещение. Измива, почиства и нарязва ръчно или машинно продуктите, необходими за приготвянето на ястията за потребителите на ДСП и Обществената трапезария. Пренася почистените продукти от  отделението за първична обработка в кухнята за понататъшна обработка. Измива използваните кухненски съдове, машини и съоръжения.Почиства и поддържа кухненските и подготвителните помещения, хладилните и складовите помещения според  хигиенните изисквания.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно  образование. Допълнителната квалификация, като  помощник - готвач, ще се счита за предимство.

1.4. Години професионален опит – Не се изисква.

1.5. Допълнителни изисквания - Умения за работа с машини, отговорност, работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Домашен социален патронаж, кв.”Лозята” ул.”Първи път”№2, /сградата на Дом за стари хора/ всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа.

Тел. за контакти:  058/601686,058/602259.

4. Краен срок за подаване на документите07.03.2018г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ във връзка с чл.70 , уговорен в полза на работодателя,при установено работно време шест часа,с работно време от 06.00 часа до 12.30 часа.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в при подаването на документите в Домашен социален патронаж.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.07° C облачно
Нагоре