Обява за длъжността Старши експерт "Социална политика" в дирекция "Хуманитарни дейности"

Обявление

 

            Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността старши експерт „Социална политика“ в дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1. Област на дейност: - Планиране, организиране, методическа помощ и контрол на дейности в сферата на социалната политика на Община град Добрич;

        1.2. Цел на длъжността: Участие в планирането, реализирането и отчитането на политиката на Община град Добрич в областта на социалните услуги;

        1.3. Образователна степен: висше образование - степен „Бакалавър”;

        1.4. Област на висшето образование: „Хуманитарни науки“ или „Педагогически науки“ или направление „Социални дейности“;

        1.5. Професионален опит: 1 година трудов стаж по специалността ;

        1.6. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.

  2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

      2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 09.03.2018 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

Актуално

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя

25.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни, организиран на 29.10.2021 г. се отменя.  

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя
ВИЖ ДОБРИЧ
15.56° C ясно небе
Нагоре