Допуснати до събеседване кандидати за длъжността старши експерт "Соц. политика" в дирекция "Хуманитарни дейности"

Днес, 13.03.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 276/13.03.2018 г. на кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, зам.-кмет ХД, Община град Добрич;

и членове:

1. Дияна Радионова Борисова, директор на дирекция ХД;

2. Димитричка Спасова Ангелова, главен експерт в дирекция ХД;

3.Янка Георгиева Димитрова – старши юрисконсулт в дирекция   АПИТО;

4. Христина Богданова Николова – главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността старши експерт „Социална политика“, дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Евелина Стелиянова Димитрова, Маргарита Николаева Ганчева, Михаил Михайлов Петров, Тонка Василева Георгиева, Златина Колева Георгиева, Веселина Петрова Христова, Милена Илиева Илиева, Румяна Стоянова Димитрова, Ажда Мертол Реджеб, Светлин Стойков Георгиев и Галина Стоилова Минчева- Чучумишева.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване следните кандидати: Евелина Стелиянова Димитрова, Маргарита Николаева Ганчева, Златина Колева Георгиева, Веселина Петрова Христова, Милена Илиева Илиева, Румяна Стоянова Димитрова и Галина Стоилова Минчева- Чучумишева.

            Комисията реши да не допусне до събеседване:

Тонка Василева Георгиева, поради липса на придобита образователно-квалификационна степен в област на висшето образование „Хуманитарни науки“ или „Педагогически науки“ или направление „Социални дейности“;

Михаил Михайлов Петров, поради липса на представени документи, удостоверяващи 1 година професионален опит по специалността;

Ажда Мертол Реджеб, поради липса на представени документи, удостоверяващи 1 година професионален опит по специалността;

Светлин Стойков Георгиев, поради липса на представени документи, удостоверяващи 1 година професионален опит по специалността.

Допуснатите кандидати ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 16.03.2018 г. от 08:30 ч. в малка бизнес зала на Община град Добрич. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Обучителна мобилност в Словакия

29.07.2021

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници...

Обучителна мобилност в Словакия
ВИЖ ДОБРИЧ
33.4° C ясно небе
Нагоре