Обява за длъжността "Учител" в детска градина № 32 „Зорница”

Изх.125/06.03.2018г.       

 

 

                Обявление

 

ДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява  свободно работно  място за длъжността учител  в детска градина

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа дейност

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше,образователно-квалификационна степен „Магистър”, ”Бакалавър”, ”Професионален бакалавър”

1.4.Професионална област на специалността, по която е придобито образованието-Предучилищна  педагогика;Предучилищна  педагогика  и  чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

1.5. Години професионален опит: не се изисква

1.6. Допълнителни   изисквания:   компютърна грамотност,владеене на английски език , руски език,организаторски умения,отговорност, работа в екип.

 

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобито образование ,педагогическа квалификационна степен,допълнителна квалификация ;

2.3 . Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в

ДГ № 32„Зорница”, ж.к. “Строител”  всеки делничен ден от 9.00 часа до 15:00часа.

Лице за контакти:  Марияна Димитрова– Директор на ДГ №32

Телефон за контакти: 058/665223

 4. Срок за подаване на документите: от 15.03.2018 г. до 20.03.2018 г. до 12.00ч

 

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70,ал.1,уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 32“Зорница “ град Добрич  – ж.к. „Строител”до 65.

                                                                    

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.41° C ясно небе
Нагоре