Обява за длъжността "Трудотерапевт" в Център за настаняване от семеен тиП за деца и младежи с увреждания

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „Трудотерапевт”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Изгражда и стимулира трудови умения и навици  у децата и младежите.

1.2. Цел на длъжността – Преодоляване на функционални физически, психически и социални нарушения и изграждане на трудови навици и стереотипи, като се използват оптимално наличните възможности.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „Бакалавър” .

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Направления Изобразително изкуство, Педагогически науки и Социални дейности.

1.5. Години професионален опит –  професионалният опит в работата с деца и младежи с увреждания се счита за предимство.

1.6. Допълнителни изисквания – познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги; желание и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания;
компютърна грамотност; отлично владеене на MS Office;
комуникативна компетентност; умение за работа в екип; да притежават сръчност, творчески умения и иновативност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 72, в  стаята на директора, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0893 331 150

4. Краен срок за подаване на документите - 30.03.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.83° C предимно облачно
Нагоре