Обява за длъжността "Трудотерапевт" в Център за настаняване от семеен тиП за деца и младежи с увреждания

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „Трудотерапевт”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Изгражда и стимулира трудови умения и навици  у децата и младежите.

1.2. Цел на длъжността – Преодоляване на функционални физически, психически и социални нарушения и изграждане на трудови навици и стереотипи, като се използват оптимално наличните възможности.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „Бакалавър” .

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Направления Изобразително изкуство, Педагогически науки и Социални дейности.

1.5. Години професионален опит –  професионалният опит в работата с деца и младежи с увреждания се счита за предимство.

1.6. Допълнителни изисквания – познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги; желание и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания;
компютърна грамотност; отлично владеене на MS Office;
комуникативна компетентност; умение за работа в екип; да притежават сръчност, творчески умения и иновативност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 72, в  стаята на директора, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0893 331 150

4. Краен срок за подаване на документите - 30.03.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

 

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
30.22° C ясно небе
Нагоре