Резултати от събеседване за длъжността Старши експерт "Социална политика" в дирекция "Хуманитарни дейности"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 16.03.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 276/13.03.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД, Община град Добрич; и членове:

1. Дияна Радионова Борисова, Директор на дирекция ХД;

2. Димитричка Спасова Ангелова, Главен експерт в дирекция ХД;

3.Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция  АПИТО;

4. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността старши експерт „Социална политика“, дирекция „Хуманитарни дейности“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Евелина Стелиянова Димитрова, Маргарита Николаева Ганчева, Златина Колева Георгиева, Веселина Петрова Христова, Милена Илиева Илиева, Румяна Стоянова Димитрова и Галина Стоилова Минчева- Чучумишева.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Златина Колева Георгиева ………………………………..120 точки;

Маргарита Николаева Ганчева ………………………...…115 точки;

Евелина Стелиянова Димитрова ……………………….…..92 точки;

Веселина Петрова Христова………………………….……..46 точки;

Галина Стоилова Минчева- Чучумишева …………….……28 точки;

Румяна Стоянова Димитрова ………………………….….…28 точки;

Милена Илиева Илиева ……………………………….……..26 точки;

Кандидатите ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Продължава фотоконкурса "Любими места в Добрич"

29.07.2021

  Община град Добрич и Mr. Bricolage Добрич обявяват фото-конкурс „Любими места в Добрич“. Участниците трябва да представят по една любителска снимка на любимото си място в Добрич. Това може да бъде Вашето...

Продължава фотоконкурса "Любими места в Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
29.69° C ясно небе
Нагоре