Обява за свободни работни места за "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1- 2

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА  БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  1-2

 

            Обявление

 

Център за настаняване от семеен тип за деца  без увреждания  1-2 обявява две свободни работни места за длъжността „Детегледач”

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Социални услуги

      1.2. Цел на длъжността:  ежедневна грижа за децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане; поддържане на хигиената в социалното заведение; подкрепа на специалистите при организиране и изпълнение на дейностите в ЦНСТДБУ     

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование

      1.4. Години професионален опит: не се изисква професионален опит; предимство е опита при работа с деца в риск.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦНСТДБУ, ж.к „Дружба 3“  № 57, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 часа до 16:00 часа.

Телефон за  контакти : 058/601 401

 

4. Срок за подаване на документите: 26.03.2018 година

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, информацията с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната електронна страница на Община град Добрич

С избраните кандидати  ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.66° C ясно небе
Нагоре