Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №23 "Звездица"

ДГ № 23 „Звездица” обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността „учител“  в детска градина

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Предучилищно образование

1.2. Кратко описание на длъжността: Организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията на деца от 2 до 7 год. Възраст, в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите документи. 

 1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър”; „Магистър“. Специалност – ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП.

1.4. Години професионален опит: не се изисква.

1.5. Допълнителни изисквания: компютърни умения – Word, Excel, владеене на чужд език – английски или немски, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование и квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако има такъв)

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23 „Звездица“, ул. “Велико Търново“ № 2, от 23.03.2018 г.до 29.03.2018 г.от 07:30 часа до 13:00 часа

Лице за контакти: Силвия Манолова, телефон за контакти: 058/ 602653

4. Срок за подаване на документите: от 23.03.2018 г. до 29.03.2018 година.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ,  във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 23 „Звездица“, гр. Добрич, ул. “Велико Търново“ № 2.

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
31.18° C ясно небе
Нагоре