Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Работник озеленяване" за дейност "Озеленяване" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 27.03.2018 г. комисия назначена със Заповед №  335 от  27.03. 2018 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател – Калин Станимиров Рачев, на длъжност Директор на ОБП УДП –правоспособен юрист

         и членове:

                    1.Иванка Василева Радушева  – техник озеленител,

                    2.Светослав Симеонов Караиванов – техник  озеленител,

                    3.Магдалена Стоянова Хинева  -техник озеленител,

                    4.Мариана Керанова Хараламбиева – техник озеленител,

 

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в дейност ОЗЕЛЕНЯВАНЕ.

За участие документи са подадени от:

 

1

Мария  Стелиянова  Василева

28

Минка Тодорова Георгиева

2

Зорница  Стефанова  Иванова

29

Иван Христов Черкезов

3

Валентин  Станев  Великов

30

Красимир Христов Иванов

4

Радослав  Иванов  Радев

31

Марьо Енев Марков

5

Веселин  Димитров  Радков

32

Ерол Пашала Хюсеин

6

Васил  Илиев  Василев

33

Стефан Весков Недялков

7

Димитър  Ганев   Ганев

34

Здравко Трифонов Атанасов

8

Георги  Стефанов  Николов

35

Валентина Жанова Русева

9

Желязко  Димитров  Михайлов

36

Акиф Кадир Мехмед

10

Ангел Еленков Тодоров

37

Павел Владимиров Павлов

11

Тодора  Петрова  Иванова

38

Калчо Димитров Апостолов

12

Христо  Василев  Христов

39

Светослав Петров Георгиев

13

Веселин  Валентинов  Петров

40

Цеца Стефанова Димитрова

14

Шабан  Рифат  Расим

41

Димитър Василев Маринов

15

Ганчо  Ганчев  Стоянов

  42   

 Михаил Иванов Недев

16

Енчо  Атанасов  Стоянов

43  

 Калин Диянов Жеков

17

Катя  Михалева  Панайотова

 

 

18

Георги   Колев  Георгиев

 

 

19

Петър  Енев   Петров

 

 

20

Бейджан  Демиров  Ибрямов

 

 

21

Гергана  Велинова  Желева

 

 

22

Станимир  Неделчев  Григоров

 

 

23

Валентин  Колев  Добрев

 

 

24

Николинка  Петрова Митева

 

 

25

Ергюнал  Ибрям  Юмер

 

 

26

Георги  Стоянов  Георгиев

 

 

27

Иван  Йорданов  Костов

 

 

 

 

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване всички кандидати.

Събеседването ще се проведе на 02.04.2018 г. от 09,00 ч. в ОБП УДП                             Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта. Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

 Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

 

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
15.82° C разкъсана облачност
Нагоре