Окончателни резултати от събеседване за дейност "Озеленяване" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

ПРОТОКОЛ

 

          Днес, 02 .04.2018 г. комисия назначена със заповед №  346 / 02 .04. 2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Христина Симеонова Симанова -Желева , на длъжност специалист озеленител в  ОБП УДП         

и членове:

                    1. Иванка  Василева  Радушева – техник озеленител

                    2. Светослав  Симеонов  Караиванов – техник озеленител

                    3. Магдалена Стоянова Хинева – техник озеленител,

                    4. Мариана  Керанова Хараламбиева – техник озеленител

 

проведе събеседване с кандидатите  за  длъжността  РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  в ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

 

          На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати по ред на подаване на документите:

 

1

Мария Стелиянова Василева

23

Валентин Колев Добрев

2

Зорница Стефанова Иванова

24

Георги Стоянов Георгиев

3

Валентин Станев Великов

25

Иван  Йорданов  Костов

4

Радослав Иванов Радев

26

Иван Христов Черкезов

5

Веселин Димитров Радков

27

Красимир Христов Иванов

6

Васил Илиев  Василев

28

Марьо  Енев Марков

7

Димитър Ганев Ганев

29

Ерол Пашала Хюсеин

8

Георги Стефанов Николов

30

Стефан Весков Недялков

9

Желязко Димитров Михайлов

31

Здравко Трифонов Атанасов

10

Ангел  Еленков Тодоров

32

Валентина Жанова Русева

11

Тодора Петрова Иванова

33

Акиф Кадир Мехмед

12

Христо Василев Христов

34

Павел Владимиров Павлов

13

Веселин Валентинов Петров

35

Калчо Димитров Апостолов

14

Шабан Рифат Расим

36

Светослав Петров Георгиев

15

Ганчо Ганчев Стоянов

37

Цеца Стефанова Димитрова

16

Енчо Атанасов Стоянов

38

Димитър Василев Маринов

17

Катя Михалева Панайотова

 

 

18

Георги Колев Георгиев

 

 

19

Петър Енев Петров

 

 

20

Бейджан Демиров Ибрямов

 

 

21

Гергана Велинова Желева

 

 

22

Станимир Неделчев Григоров

 

 

         

На събеседването за длъжността не се явиха следните кандидати:

 

         1.Ергюнал Ибрям Юмер                                    4.Калин Диянов Жеков

         2.Николинка Петрова Митева                         5.Михаил Иванов Недев

         3.Минка Тодорова Георгиева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Комисията предлага да се сключи трудов договор със следните кандидати:

         

1. Мария Стелиянова Василева

 

 

 

2. Зорница Стефанова Иванова

 

 

 

3. Валентин Станев Великов

 

 

 

4. Радослав Иванов Радев

 

 

 

5. Веселин Димитров Радков

 

 

 

6. Васил Илиев Василев

 

 

 

7. Димитър Ганев Ганев

 

 

 

8. Георги Стефанов Николов

 

 

 

9. Желязко Димитров Михайлов

 

 

 

10. Ангел Еленков Тодоров

 

 

 

11. Тодора Петрова Иванова

 

 

 

 

12. Христо Василев Христов

 

 

 

13. Веселин Валентинов Петров

14        Шабан Рифат Расим

15        Ганчо Ганчев  Стоянов

16        Енчо Атанасов Стоянов

17        Катя  Михалева  Панайотова

18        Бейджан Демиров Ибрямов

19        Станимир Неделчев Григоров

20        Валентин Колев Добрев

21        Георги Стоянов Георгиев

22        Иван Йорданов Костов

23        Иван Христов Черкезов

24        Марьо Енев Марков

25        Здравко Трифонов Атанасов

26        Валентина Жанова Русева

27. Акиф Кадир Мехмед

28. Павел Владимиров Павлов

29. Калчо Димитров Апостолов

 30. Светослав Петров Георги

31. Цеца Стефанова Димитрова

32. Димитър Василев Маринов

 

 

                                  

                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

         

          Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

               

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
8.51° C облачно
Нагоре