Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Касиер" във функция "Здравеопазване"

Днес, 11.04.2018 г. в 09.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 375/10.04.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Комисия в състав:

Председател: Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 

и членове:

Георги Ковачев – старши експерт МДТ в Община град Добрич  

Емилия Кирилова - старши счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“

Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

Мариана Тодорова – счетоводител оперативен във функция Здравеопазване

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността касиер, счетоводство във функция Здравеопазване при Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

 

Яница Христова Георгиева

Миглена Атанасова Николова

Юлия Димитрова Стоянова

Диана Бориславова Кирова

Евгения Ангелова Желева

Татяна Стефкова Господинова

Маргарита Иванова Димитрова

Искра Димитрова Русева

Даниела Пламенова Кирилова

Росица Недкова Стоянова

Росинка Миткова Михайлова-Иванова

Павлина Георгиева Христова

Севдалина Михайлова Минова-Михайлова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

Миглена Атанасова Николова

Юлия Димитрова Стоянова

Диана Бориславова Кирова

Евгения Ангелова Желева

Татяна Стефкова Господинова

Маргарита Иванова Димитрова

Искра Димитрова Русева

Севдалина Михайлова Минова-Михайлова

 

Комисията не допуска до втори етап от подбора Яница Христова Георгиева, Даниела Пламенова Кирилова, Росица Недкова Стоянова, Росинка Миткова Михайлова-Иванова и Павлина Георгиева Христова, тъй като не отговарят на изискването за професионален опит, посочен в обявлението.

Събеседването ще се проведе на 12.04.2018 г. по график в стая 706, корпус III на Община град Добрич (бивш Партиен дом).

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.

20.01.2022

Община град Добрич информира гражданите, че в периода от 06.01.2022 г. до 28.01.2022 г. ще бъде преустановявано водоподаването  по ул. „Генерал Колев“ в участъка от бул. „3-ти март“ до ул....

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
0.99° C облачно
Нагоре