Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Касиер" във функция "Здравеопазване"

Днес, 11.04.2018 г. в 09.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 375/10.04.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Комисия в състав:

Председател: Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 

и членове:

Георги Ковачев – старши експерт МДТ в Община град Добрич  

Емилия Кирилова - старши счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“

Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

Мариана Тодорова – счетоводител оперативен във функция Здравеопазване

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността касиер, счетоводство във функция Здравеопазване при Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

 

Яница Христова Георгиева

Миглена Атанасова Николова

Юлия Димитрова Стоянова

Диана Бориславова Кирова

Евгения Ангелова Желева

Татяна Стефкова Господинова

Маргарита Иванова Димитрова

Искра Димитрова Русева

Даниела Пламенова Кирилова

Росица Недкова Стоянова

Росинка Миткова Михайлова-Иванова

Павлина Георгиева Христова

Севдалина Михайлова Минова-Михайлова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

Миглена Атанасова Николова

Юлия Димитрова Стоянова

Диана Бориславова Кирова

Евгения Ангелова Желева

Татяна Стефкова Господинова

Маргарита Иванова Димитрова

Искра Димитрова Русева

Севдалина Михайлова Минова-Михайлова

 

Комисията не допуска до втори етап от подбора Яница Христова Георгиева, Даниела Пламенова Кирилова, Росица Недкова Стоянова, Росинка Миткова Михайлова-Иванова и Павлина Георгиева Христова, тъй като не отговарят на изискването за професионален опит, посочен в обявлението.

Събеседването ще се проведе на 12.04.2018 г. по график в стая 706, корпус III на Община град Добрич (бивш Партиен дом).

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.7° C облачно
Нагоре