Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Касиер" във функция "Здравеопазване"

Днес, 12.04.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 375 / 10.04.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

и членове:

Емилия Кирилова - старши счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“

Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

Мариана Тодорова – счетоводител оперативен във функция Здравеопазване

проведе събеседване с кандидатите за длъжността касиер, счетоводство във функция Здравеопазване при Община град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Миглена Атанасова Николова

Юлия Димитрова Стоянова

Диана Бориславова Кирова

Евгения Ангелова Желева

Татяна Стефкова Господинова

Маргарита Иванова Димитрова

Искра Димитрова Русева

Севдалина Михайлова Минова-Михайлова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

Евгения Ангелова Желева -     97 точки

Маргарита Иванова Димитрова – 78 точки

Миглена Атанасова Николова – 72 точки

Диана Бориславова Кирова – 54 точки

Татяна Стефкова Господинова/Искра Димитрова Русева – 49 точки

Юлия Димитрова Стоянова – 20 точки

Севдалина Михайлова Минова-Михайлова не се яви на събеседване.

Комисията предлага да бъде сключен трудов договор с класирания на първо място участник Евгения Ангелова Желева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1, изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.77° C ясно небе
Нагоре