Обява за длъжността "Помощник - готвач" в Детска градина № 17 „Първи юни"

Обявление

 

Детска градина № 17 „Първи юни“ обявява свободно работно място за длъжността „Помощник - готвач” в детска градина

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

     

1.1. Област на дейност – Помощно- обслужваща дейност, изразяваща се в подпомагане работата на главния готвач за приготвяне на храна за децата от детската градина.

 

1.2.Цели на длъжността  Извършва първична обработка  на суровините предназначени за получаването на определени ястия. Почиства зеленчуци, плодове, месо и други продукти нуждаещи се от такава операция.Приготвя по поръка на готвача самостоятелно някои ястия, при което отговаря пред него за грамажа, качеството и външния вид на порциите.  Грижи се за изрядното санитарно-хигиенно състояние на помещенията и съоръженията в кухненския блок, както и за  качественото  измиване  на посудата.  При отсъствие на готвача поема неговите задължения.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно общо или Средно специално образование със Сертификат за придобита професионална подготовка по професията  “Гл. готвач”,  “Готвач” или „Помощник – готвач“ или Средно професионално – СПТУ по Туризъм  

1.4. Разрешение от органите по здравеопазване и РЗИ за упражняване на професията – “Лична здравна книжка”

1.5. Години професионален опит – минимум 1 година работа като готвач или помощник – готвач в топла кухня

1.6. Допълнителни изисквания – умение за работа с Рецептурник и  изработване  требвателен лист на продуктите за деня - желателно

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 17 „Първи юни“, ул. „Дуранкулак“№9,   всеки делничен ден от 10:00 часа до 15:00 часа.

Тел. за контакти: 058 683410   Име – Валентина Русева – Директор и Румяна Карова - ЗАС

4. Краен срок за подаване на документите27.04.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

 

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9.77° C облачно
Нагоре