Обява за длъжността "Шофьор" в Дом стари хора

                                                                            

Обявление

 

Дом стари хора – град Добрич обявява свободно място за длъжността ”шофьор” в специализираното заведение

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност: транспортни услуги за стари хора , инвалиди и служители

        1.2. Цел на длъжността:   осигуряване на безопасен и надежден транспорт.

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование-средно

       1.4. Професионална област на специалността,по която е придобито образованието-общообразователна,автотранспорт

        1.5. Години професионален опит: една година

        1.6.Допълнителни изисквания:свидетелство за управление на МПС-категория”В”,умения за работа при стресови ситуации и при високо натоварване, умения за работа в екип,позитивна нагласа за работа със стари хора и хора с увреждания.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

         2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

        2.3.  Автобиография;

        2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      2.5.  Свидетелство за съдимост

      2.6.  Медицинско удостоверение с печат от психодиспансера,че лицето не страда от психично заболяване.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 16.05.2018 г.включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.68,ал.1,т.1от Кодекса на труда със срок до 01.02.2019г.,във връзка с чл.70,ал.1 от Кодекса на труда, в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

 

 

Актуално

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя

25.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни, организиран на 29.10.2021 г. се отменя.  

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя
ВИЖ ДОБРИЧ
14.19° C ясно небе
Нагоре