Обява за длъжността "Шофьор" в Дом стари хора

                                                                            

Обявление

 

Дом стари хора – град Добрич обявява свободно място за длъжността ”шофьор” в специализираното заведение

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност: транспортни услуги за стари хора , инвалиди и служители

        1.2. Цел на длъжността:   осигуряване на безопасен и надежден транспорт.

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование-средно

       1.4. Професионална област на специалността,по която е придобито образованието-общообразователна,автотранспорт

        1.5. Години професионален опит: една година

        1.6.Допълнителни изисквания:свидетелство за управление на МПС-категория”В”,умения за работа при стресови ситуации и при високо натоварване, умения за работа в екип,позитивна нагласа за работа със стари хора и хора с увреждания.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

         2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

        2.3.  Автобиография;

        2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      2.5.  Свидетелство за съдимост

      2.6.  Медицинско удостоверение с печат от психодиспансера,че лицето не страда от психично заболяване.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 16.05.2018 г.включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.68,ал.1,т.1от Кодекса на труда със срок до 01.02.2019г.,във връзка с чл.70,ал.1 от Кодекса на труда, в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

 

 

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.27° C ясно небе
Нагоре