Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Библиотекар" в Регионална библиотека "Дора Габе"

Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Библиотекар" в Регионална библиотека „Дора Габе”

 

Днес 08.05.2018 г. Комисия назначена със съгласно Заповед № 08/02.05.2018 на директора на библиотеката се събра в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове:

1.Светла Стоянова Петрова – Отговорен библиотекар, Заемна за възрастни

2. Данчо Йорданов Йорданов        – Системен администратор 

3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

 

Комисията проведе интервю/събеседване за заемане на две свободни работни места на длъжност „Библиотекар” - по заместване.

Според утвърдените правила за провеждане на събеседването окончателния резултат на всеки кандидат се формира от общия сбор точки по всички критерии за оценка. В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60 % от максимално възможния окончателен резултат (30 от макс. 50 т.).

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Светла Костадинова Попова
 2. Иванка Вълчева Вълчева
 3. Дарина Желева Желева
 4. Росица Лазарова Лазарова
 5. Димитринка Иванова Банкова
 6. Диана Бориславова Кирова

   

  На събеседването не се явиха Светла Костадинова Попова и Дарина Желева Желева

   

  Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

  Окончателната оценка на всеки кандидат е нанесена  на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 1 към Протокола), веднага след приключването му.  

   

  Кандидатите се класират както следва:

 1. Димитринка Иванова Банкова             Общ резултат -      40  точки
 2. Иванка Вълчева Вълчева                      Общ резултат -      39 точки

   

  Комисията предлага на Директора на  РБ „Дора Габе” гр. Добрич да сключи с класираните кандидати трудови договори за заместване на двама служители, които отсъстват от работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден.

  Решението на комисията с класираните кандидати ще бъде публикувано на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, електронната страница на Община град Добрич, както и на Фейсбук страницата библиотеката.

  Всички останали кандидати, явили се на събеседването ще бъдат уведомени за постигнатия личен резултат с писмо на електронна поща, посочена в автобиографията.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
27.28° C предимно ясно
Нагоре