Обява за длъжността "Огняр" в Детска градина № 7 „Пролет"

Изх. № РД23-37/10.05.2018г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска градина № 7 „Пролет“ обявява свободно работно място за длъжността „Огняр” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – обслужване отоплителната система в ДГ №7 „Пролет”

1.2. Цел на длъжността – осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и газови съоръжения

1.5. Години професионален опит – не се изисква.

1.6. Допълнителни изисквания – дърводелски, строителни, ел. уреди и др. умения са предимство.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.   Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование, придобита допълнително професионална квалификация, правоспособност;

2.3.   Автобиография;

2.4.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителни квалификации.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 7 „Пролет“, ж.к. „Добротица” № 16,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Тел. за контакти: Бонка Иванова – 0884 311 400 и/или 058/602 367.

 

4.Срок за подаване на документитеот 14.05.2018г. до 25.05.2018 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

 

 

 

Актуално

Съобщение

15.09.2021

Община град Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по улица „Любен Каравелов“. От 16 септември ще се ремонтира десния тротоар по улицата в частта от улица „Кирил и Методий“ до улица...

Съобщение
ВИЖ ДОБРИЧ
27.61° C разкъсана облачност
Нагоре