Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Шофьор" в Дом стари хора

Днес, 18.05.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 23 / 10.05.2018 г. на директора на Дом стари хора в състав:

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Нели Желева-гл.експерт ”Кадрова политика” в ДХД

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Боряна Костадинова-инструктор-хранене в ДСХ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността шофьор в ДСХ.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

            1.Радослав Иванов Иванов

            2.Кирчо Димитров Киров

            3.Милен Николов Маринов

            4.Веселин Йорданов Желев

            5.Константин Божидаров Гандев

           

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

Милен Николов Маринов-97точки

Радослав Иванов Иванов-90точки

Кирчо Димитров Киров-76точки

Веселин Йорданов Желев-75точки

Константин Божидаров Гандев-45точки

Комисията предлага на Директора на Дом стари хора да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Милен Николов Маринов, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда със срок до 01.02.2019 г, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда,  в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.5° C разкъсана облачност
Нагоре