Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Пролет"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 23.05.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 3 / 21.05.2018 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ в състав:

 

 

Председател: Павлина Маринова – педагог

и членове:

 

1. Нели Желева  - гл. експерт „Кадрова политика”

2. Мария Димитрова Боянова – мед. сестра,

3. Ваня Кирчева – мед. сестра,

4. Дияна Колева- педагог

проведе събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 5 „Пролет“.

До събеседване за длъжността е допусната:  

 

  1. Мария Кръстева Иванова

 

Кандидатът се яви  на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

 

Кандидатът Мария Кръстева Иванова се оцени с 125 точки.

 

Комисията предлага на Директора н Детска ясла № 5 „Пролет“ да сключи трудов договор с Мария Кръстева Иванова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

 

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
1.53° C мъгла
Нагоре