Обява за длъжността "Огняр" в ДГ № 23 „Звездица"

Изх. № 32 /04.06.2018 г.

 

ДГ № 23 „Звездица” обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността „огняр“ в детска градина

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  обслужване отоплителната система в ДГ № 23 „Звездица”

1.2. Цел на длъжността:   осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование и удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения

1.4. Години професионален опит: не се изисква

1.5. Допълнителни изисквания:  дърводелски, строителни, ел. уреди и др. умения са предимство.

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование, придобита допълнително професионална квалификация, правоспособност;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителни квалификации.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23 „Звездица“, ул. “Велико Търново“ № 2,  до 11.06.2018 г. от 09:00 часа до 13:30 часа

Лице за контакти: Силвия Манолова         Телефон за контакти: 058/ 602653

4. Срок за подаване на документите:  до 11.06.2018 година.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен   безсрочен трудов договор на основани чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 23 „Звездица“, гр. Добрич, ул. “Велико Търново“ № 2.

 

 

 

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.85° C облачно
Нагоре