Обява за длъжността "Касиер - домакин" в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „ Касиер-домакин” в социалното заведение

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност – да организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки, материали, инвентар, обзавеждане и работно облекло. Организира, координира и отчита своевременно паричните средства.

            1.2. Цел на длъжността – приема, съхранява и предава парични средства. Извършва касови операции по предварително оформени приходно – разходни документи. Организира доставката на необходимите стоки и материали. Води установената първична отчетност по приемане на стоки и материали. Води картотека на постъпилите стоки и материали, инвентар, обзавеждане и работно облекло. Отговаря за събирането, съхраняването и отчитането на паричните средства /такси/ от потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ).

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – общообразователна, специалностите в област икономика се считат за предимство.

1.5. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, работа с нормативни документи, програмни продукти.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: Албена Донева – 0884/311-448.

 

4. Краен срок за подаване на документите - 15.06.2018 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

 

 

 

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
21.79° C ясно небе
Нагоре