Обява за длъжността "Ерготерапевт" в Дом стари хора

                                                                            

Обявление

 

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността”ерготерапевт” в специализираното заведение.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

     1.1. Област на дейност: социални услуги

     1.2. Цел на длъжността:   терапевтична работа със стари хора и хора с увреждания.Организиране и провеждане на дейности от битов и възстановителен характер за домуващите.Обследване и оценяване на възможностите на потребителите.Обучение на потребителите в самостоятелно обслужване и дейности от ежедневието.Организиране на възстановителна и занимателна ерготерапия, организиране и провеждане на екскурзии, и спортни празници, културни развлечения в и извън дома.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование- висше, степен „бакалавър”

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието-  ерготерапия;

      1.5. Години професионален опит: професионалния опит по специалността е предимство;

      1.6.Допълнителни изисквания:  умения за работа в екип,способност да планира и организира работата си, познаване на нормативни и поднормативни документи, позитивна нагласа за работа със стари хора и инвалиди.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

4.Краен  срок за подаване на документите: 29.06.2018 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. Чл.67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.62° C предимно ясно
Нагоре