Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Касиер - домакин" в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 18.06.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 115/ 11.06.2018 г. на директора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в състав:

 

Председател: Йордан Димитров – Социален работник

и членове:

1. Силвия Тодорова – Социален педагог

2. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността касиер-домакин в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1. Василка Андреева Стефанова

            2. Маргарита Владимирова Желева

            3. Камелия Иванова Бакларова

            4. Мария Желязкова Желева

            5. Красимира Манева Драголова

            6. Йорданка Стойчева Йорданова

            7. Татяна Христова Иванова

            8. Валя Колева Славова

            9. Христомира Илиева Николова

            10. Вълкана Петрова Славова

            11. Добринка Георгиева Димитрова

            12. Добрина Петрова Маринова

            13. Яна Петрова Иванова

            14. Иванка Стефанова Мавродиева-Божкова

            15. Мария Илиева Тодорова

            16. Татяна Стефкова Господинова

            17. Катя Тодорова Костадинова

            18. Детелина Стефанова Иванова

            19. Поля Йорданова Стоянова

            20. Миглена Атанасова Николова

            21. Ана Стефанова Ангелова

            22. Петя Пламенова Симеонова

            23. Мими Костадинова Борисова

 

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

1. Добрина Петрова Маринова – 73 точки

2. Миглена Атанасова Николова – 72 точки

3. Камелия Иванова Бакларова – 70 точки

4. Мими Костадинова Борисова – 66 точки

5. Татяна Стефкова Господинова – 58 точки

6. Мария Желязкова Желева – 55 точки

7. Катя Тодорова Костадинова – 54 точки

8. Вълкана Петрова Славова – 52 точки

9. Красимира Манева Драголова – 50 точки

10. Добринка Георгиева Димитрова – 49 точки

11. Христомира Илиева Николова – 49 точки

12. Поля Йорданова Стоянова – 47 точки

13. Детелина Стефанова Иванова – 45 точки

14. Татяна Христова Иванова – 44 точки

15. Иванка Стефанова Мавродиева-Божкова – 42 точки

16. Мария Илиева Тодорова – 42 точки

17. Петя Пламенова Симеонова – 42 точки

18.Йорданка Стойчева Йорданова – 36 точки

19. Валя Колева Славова – 35 точки

20. Яна Петрова Иванова – 35 точки

21.Василка Андреева Стефанова – 19 точки

 

На събеседване не се явиха Маргарита Владимирова Желева и Ана Стефанова Ангелова.

 

Комисията предлага на Директора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Добрина Петрова Маринова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.25° C облачно
Нагоре