Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в ЦНСТДМУ

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 19.06.2018 г. комисия, назначена със заповед на Директора на ЦНСТДМУ гр.Добрич № 112 / 13.06.2018 година в състав:

Председател: Красимира Кирова - Гл.експерт „Управление на здр.грижа”;

и членове:

 1.  Марияна Вълкова – социален работник;
 2.  Наталия Георгиева - трудотерапевт,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в ЦНСТДМУ.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 

 1. Иво Димитров Янев
 2. Надежда Георгиева Стоянова
 3. Дарина Желева Желева
 4. Александрина Иванова Иванова         

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите са оценени както следва:

 1. Александрина Иванова Иванова – 73 точки        
 2. Надежда Георгиева Стоянова – 68 точки
 3. Дарина Желева Желева - 55 точки

  Иво Димитров Янев – 55 точки

Комисията предлага на Директора на ЦНСТДМУ да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Александрина Иванова Иванова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности

17.05.2022

Какви ремонтни дейности ще се извършват на 18 май? Община Добрич информира гражданите, че на 18 май – сряда по улица „Емона“ ще бъде извършено планово оформяне на короните на дърветата/кастрене/ поради предстоящия...

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности
ВИЖ ДОБРИЧ
13.04° C облачно
Нагоре