Обява за длъжността "Специалист, обработка на данни" в дейност „Общински съвети по НВПИЦ"

Обявление

            Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Специалист, обработка на данни“ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност: - Планиране, координиране, организиране, реализиране и отчитане на дейностите по превенция на наркоманиите.

  1.2.Цел на длъжността: Участие в планирането, реализирането и отчитането на политиката на Община град Добрич в областта на превенцията на наркоманиите.

  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „бакалавър”;

  1.4. Област на висшето образование – „Социални, стопански и правни науки“  или „Хуманитарни науки“;

         Предимство имат специалистите, завършили специалност „Социология“, „Психология“ или „Статистика“.

   1.5. Професионален опит: не се изисква;

  1.6 Компютърна грамотност – MS Office, Internet, препоръчително познаване и използване на SPSS.

        2.     Необходимите документи за кандидатстване:

                2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

              2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

               2.3.  Автобиография;

               2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

              2.5.  Копие от документ за компютърна грамотност.

      3.    Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4.  Краен срок за подаване на документите: 05.07.2018 година включително.

      5.  Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

 

 

 
   

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
17.44° C облачно
Нагоре