Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд - Добрич

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ

Общински съвет град Добрич, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат 2019 – 2023 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:

 

 1. Атанаска Николова Маркова
 2. Бисера Господинова Пасева - Рачева
 3. Ваня Райчева Петкова
 4. Веселин Иванов Василев
 5. Геновева Димитрова Друмева
 6. Герасим Михайлов Герасимов
 7. Даниела Димчева Михайлова
 8. Дияна Стефанова Йончева
 9. Добринка Георгиева Пондева
 10. Емран Кемран Исмаил
 11. Живко Пенев Желязков
 12. Живко Стефанов Василев
 13. Иван Петров Стоянов
 14. Кристина Енева Енева
 15. Мариана Господинова Драганчева
 16. Мария Иванова Христова
 17. Пенка Желева Миланова
 18. Росен Пенков Джендов
 19. Светлана Ненчева Попова
 20. Светлана Тодорова Демирева
 21. Симона Божинова Костадинова
 22. Тихомир Иванов Колев
 23. Тошка Кънчева Кондова
 24. Диана Жекова Стефанова
 25. Оксана Петкова Иванова         

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 23.07.2018 г., от 10.00 часа, в Малката заседателна зала на Община град Добрич, в публично заседание.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет град Добрич становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

З. МИХАЙЛОВА

Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели

към съдебния район на Окръжен съд - Добрич

 

Документи на кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд Добрич - 1

Документи на канидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд Добрич - 2

 

Актуално

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.

05.05.2021

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателният годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2021 г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град...

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
10.76° C ясно небе
Нагоре