Допуснати и недопуснати до събеседване кандидати за длъжността "Специалист, обработка на данни в дейност "Общински съвети по НВПИЦ"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 06.07.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 748/06.07.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, зам.-кмет ХД на Община град Добрич.

Членове на комисията:

1. Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

            2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - допускане на кандидатите до събеседване за длъжността „Специалист, обработка на данни“ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“.

Документи за участие са подадени от: Недко Пеев Георгиев, Тодорка Тодорова Макарова-Кирчева, Михаил Михайлов Петров, Митка Димова Георгиева, Ивелина Вълчева Георгиева, Вяра Цветомирова Цветкова, Жулиан Петров Койчев, Ивелина Костадинова Божкова, Божанка Стефанова Пейчева, Татяна Христова Иванова, Кръстина Иванова Коларова, Цветелина Йорданова Кънчева, Детелина Стефанова Иванова и Нина Николова Димова.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса – събеседване следните кандидати: Недко Пеев Георгиев, Тодорка Тодорова Макарова-Кирчева, Михаил Михайлов Петров, Жулиан Петров Койчев, Ивелина Костадинова Божкова, Божанка Стефанова Пейчева, Кръстина Иванова Коларова, Детелина Стефанова Иванова и Нина Николова Димова.

До събеседване не са допуснати:

  • Митка Димова Георгиева – специалността на представената диплома за завършено образование попада в област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, която е различна от посочените в обявата области на висше образование;
  • Ивелина Вълчева Георгиева – не са представени документи за завършено висше образование – степен „Бакалавър“, а само степен „Професионален бакалавър“;
  • Вяра Цветомирова Цветкова – специалността на представената диплома за завършено образование попада в област на висше образование – „Педагогически науки“, която е различна от посочените в обявата области на висше образование;
  • Татяна Христова Иванова – специалността на представената диплома за завършено образование попада в област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, която е различна от посочените в обявата области на висше образование;
  • Цветелина Йорданова Кънчева - специалността на представената диплома за завършено образование попада в област на висше образование – „Сигурност и отбрана“, която е различна от посочените в обявата области на висше образование.

    Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.07.2018 г. от 10:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

 

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.3° C облачно
Нагоре