Обява за длъжността "Ерготерапевт" в Дом стари хора

                                                                                     Обявление

 

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността”ерготерапевт” в специализираното заведение.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност: социални услуги

        1.2. Цел на длъжността:   терапевтична работа със стари хора и хора с увреждания.Организиране и провеждане на дейности от битов и възстановителен характер за домуващите.Обследване и оценяване на възможностите на потребителите.Обучение на потребителите в самостоятелно обслужване и дейности от ежедневието.Организиране на възстановителна и занимателна ерготерапия, организиране и провеждане на екскурзии, и спортни празници, културни развлечения в и извън дома.

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование- висше, степен „бакалавър”

        1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието-  ерготерапия;

        1.5. Години професионален опит: професионалния опит по специалността е предимство;

        1.6.Допълнителни изисквания:  умения за работа в екип,способност да планира и организира работата си, познаване на нормативни и поднормативни документи, позитивна нагласа за работа със стари хора и инвалиди.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 10.08.2018 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. Чл.67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

Текуща информация за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки

10.08.2020

Община град Добрич съвместно с Първо РУ на ОДМВР осъществява систематичен контрол за спазване на противоепидемичните мерки. През периода от 24.07.2020 г. до  31.07.2020 съвместно с Първо РУ са извършени:...

Текуща информация за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки
ВИЖ ДОБРИЧ
27.12° C ясно небе
Нагоре