Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Специалитс, обработка на данни в дейност "Общински съвети по НВПИЦ"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 10.07.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 784/09.07.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД на Община град Добрич и членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;

3. Нели Петрова Желева – Главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция ХД;

4. Иванка Нанова Николова – Секретар на ОбСНВ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Специалист, обработка на данни“ в дейност „Общински съвети по НВПИЦ“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Недко Пеев Георгиев, Тодорка Тодорова Макарова-Кирчева, Михаил Михайлов Петров, Жулиан Петров Койчев, Ивелина Костадинова Божкова, Божанка Стефанова Пейчева, Кръстина Иванова Коларова, Детелина Стефанова Иванова и Нина Николова Димова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

 

Първо място -  Детелина Стефанова Иванова ……………….……….…95 точки

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата.

Второ място -  Нина Николова Димова ………………...………………..87 очки

Трето място -  Михаил Михайлов Петров ………………………………57  точки

 

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатите ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.19° C облачно
Нагоре