Обява за длъжността "Детегледач" в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, 2

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА  БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  1-2

 

            Обявление

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1-2 – обявява едно свободно работно място  за  длъжността „ Детегледач”.

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

        1.1. Област на дейност: - Социални услуги

        1.2. Цел на длъжността: - ежедневна грижа за децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане; поддържане на хигиената в социалното заведение, подкрепа на специалистите при организиране и изпълнение на дейностите в ЦНСТДБУ.       

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование

        1.4. Години професионален опит: не се изисква професионален опит; с предимство е опит при работа с деца в риск

   

        2.    Необходими документи за кандидатстване:

      2.1    Заявление за участие (свободна форма);

      2.2 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.   Автобиография;

      2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦНСТДБУ  

ж.к „Дружба 3“  №57,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа,

Телефон за  контакти : 058/601 401

 

4. Срок за подаване на документите: от 01.08.2018г. до 20.08.2018 година / до 12:00 часа /

 

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

                След подбора по документи, информацията с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната електронна страница на Община град Добрич.

                С избрания кандидат  ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1,във връзка с чл.70, ал. 1 от КТ.

                Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
31.25° C облачно
Нагоре