Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Социален работник" в Дом стари хора

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 30.07.2018 г. Комисия, назначена със Заповед № 38 / 26.07.2018 г. на директора на Дом стари хора:

 

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Нели Желева-гл.експерт”Кадрова политика” в ДХД

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Боряна Костадинова-инструктор –хранене в ДСХ,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността социален работник в ДСХ.

 

Документи за участие са подадени от:

 

 1. Надежда Георгиева Стоянова
 2. Иво Димитров Янев
 3. Красимира Филипова Хаджиева
 4. Симеон Вълчев Николов
 5. Деяна Георгиева Андонова
 6. Дарина Желязкова Иванова
 7. Дарина Желева Желева
 8. Милена Христова Михайлова
 9. Михаил Михайлов Петров
 10. Недко Пеев Георгиев
 11. Ивайло Йорданов Петров
 12. Христо Димитров Станев
 13. Александрина Красимирова Илиева

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора-събеседване, следните кандидати:

 

 1. Надежда Георгиева Стоянова
 2. Иво Димитров Янев
 3. Красимира Филипова Хаджиева
 4. Симеон Вълчев Николов
 5. Деяна Георгиева Андонова
 6. Дарина Желязкова Иванова
 7. Милена Христова Михайлова
 8. Недко Пеев Георгиев
 9. Ивайло Йорданов Петров

 

Комисията не допуска до втори етап от подбора Дарина Желева Желева, Михаил Михайлов Петров, Христо Димитров Станев и Александрина Красимирова Илиева, тъй като завършената от кандидатите специалност не попада в посочените в обявлението направления във висшето образование.

           Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

          Събеседването ще се проведе на 31.07.2018 г.в 9,00 ч. в Дом за стари хора.

          Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност-лична карта.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
6.84° C ясно небе
Нагоре