Обява за свободно работно място за длъжността "Зооинженер"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Зооинженер в ОП „Център за защита на природата  и животните“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност: - Контролна, организаторска и аналитична; Работа с физически и юридически лица – изпълнители  и доставчици;

      1.2. Цел на длъжността:

        Диета, нужди и условия на животните. Превантивен контрол. Аранжиране на огражденията.

        Да наблюдава и контролира общата хигиена и техническото състояние на помещенията.

     1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен                  „Бакалавар”

      1.4. Специалност, по която е придобито образованието: „Зооинженер “

      1.5. Години професионален опит: 2 (две) години професионален опит по специалността;

      1.6. Допълнителни изисквания:

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

         2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

        2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

         3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата  и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията, работно място „Деловодство“.

Лица за контакти: Християн Ивелинов Христов-директор

 Телефон за контакти: 0894541521 и  0892603008

      4. Краен срок за подаване на документите: 20.08.2018 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в  ОП „Център за защита на природата и животните”.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.33° C разкъсана облачност
Нагоре