Прогрес на дейностите към 31.07.2018 г.

Обща информация за проекта:Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ предвижда реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа в град Добрич и реконструкция и разширяване на Пречиствателна станция за отпадни води/ПСОВ/, намираща се в с. Врачанци

 • Обща стойност на проекта- 114 901 132,20 лв с ДДС
 • Безвъзмездна финансова помощ – 86 227 183,30 без ДДС
 • Собствен принос – 9 602 093,53 лв. без ДДС
 • ДДС по проекта – 19 0710855,37 лв

Срока за изпълнение на дейностите – 36 месеца от датата на влизане в сила на ДБФП/30,12.,2016 г./

Линейната част на проекта е разделена на три лота:

LOT 1- предвижда изграждане на канални колектори L=6,46 км и съпътстващи водопроводи L=4,33 км

LOT 2  - предвижда реконструкция на водопроводна мрежа L= 45,6 км

LOT3 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа L=29,8 км

ПСОВ – предвижда пълна реконструкция и разширяване на съществуващата станция за 111 798 еквивалент жители

Прогрес на дейностите към 31. 07.2018 г.LOT 1 – процедурата по ЗОП завърши и да дата 04.07.2018 г- е подписан  договор с изпълнител. Това е обединение ДЗЗД „Свежест 2018“ град Варна.(„Инжстройинженеринг“ ЕООД и „Автомагистрали София“ ЕООД)

 • Стойност на договора: 19 192 257 лв без ДДС
 • Срок на проектиране – 60 дни
 • Срока на строителство – 360 дни

Изпълнителят подготвя идеен проект, съгласно заданието на Възложителя

LOT 2 – Изпълнител „Хидрострой“ АД

Обща дължина на изпълнението – 45,6 км

Общо изпълнение водопровод – 15,94 км

Общо изпълнени домови отклонения 1064 бр

Изпълнение към момента на общата задача – 35%

На 06 август 2018 г. започна възстановяване на настилката след приключване на дейностите по полагани и свързване на водопровода.Улици, по които на този етап ще се извърши асфалтиране на изкопа над водопровода: Ул. „Княз Дондуков“, ул.“ П.Р. Славейков“, ул. „ П.Р.Тошев“, ул. „ Ген. Цимерман“, ул. „ Полк. Калотинов“, ул. „ Ген. Скобелев“, ул. „ Ал. Стамболийски“, ул. „ Брегалница“, ул. „ Ерма“, ул. „Изгрев“, ул. „ Арда“, ул. „Струма“, ул. „Янтра“, ул. „Волга“, ул. „Иван Хадживълков“

LOT3 – изпълнител „Добротица- 2016“

Обща дължина на изпълнението – 29,8 км

Общо изпълнение водопровод – 18,4 км

Общо изпълнени домови отклонения 930 бр

Изпълнение към момента на общата задача – 61,7%

ПСОВ

Изготвени са всички технологични и работни проекти.

През отчетният период бяха извършени следните дейности:

 • Подобект №17 „Реагентно стопанство за дефосфатизация и дезинфекция“ –

Изпълнение са ивичните фундаменти до около к±0.00. Изявършени обратни

насипи извън и около сградата. Изпълнение армировъчните работи за плоча на

к±0.00.

 • Подобект №11 – ВРУ1 – Извършено е подливането на борда на съоръжението.

Започнал е монтажа на новият утайкочаистач.

 • Подобект №6 – ПРУ1 – Завършен монтаж на утайкочистача.
 • Подобект №23 – УУИАУ – Не са изпълнявани СМР
 • Подобект №8 „Смесителна и разпределителна камера към биобасейни“
 • Подобект №9 „Биобасейни“ – Завършени са изкопните работи за съоръжението.
 • Подобект №31 – „Цех за утилизация на биогаз“ – Дейностите по част СК са завършени. Изпълняват се довършителни работи.
 • Подобект №21 – „ПС за ПУ“ – Дейностите по част СК са завършени. Изпълняват се довършителни работи.
 • Подобект №15 – „Радиален контактен резервоар“ – През отчетният период са продължили дейностите по поистване на съоръжението.
 • Подобект №39 – „Сграда въздуходувки“ – Излят е най вътрешният фундамент за новите въздуходувки. Изпълнен е кофража и на вторият фундамент за новите въздуходувки. Разрушава се фундамента под въздуходувка №2 – съществуваща.
 • Подобект №25 „Метантанкове“, Подобект №26 „Стълбищна клетка към Метантанкове“, Подобект №24 „Технологична сграда със сгъстители, механично обезводняване и обслужване на метантанкове“ – Почти са завършени изкопните работи.
 • Подобект №28 „Помпена станция към утайкоуплътнител и силоз“ – Завършени изкопни работи. Излят подложен бетон
 • Подобект №31.1 „Десулфоризация на биогаз“ – разчистен и трасиран
 • Подобект №32 „Цистерна за съхранение на LPG“ – разчистен и трасиран
 • Подобект „Съществуваща сграда решетки“ – Разрушаване на I етап завършило.

 

09.08.2018 г.

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
23.96° C слаб дъжд
Нагоре