Прогрес на дейностите към 31.07.2018 г.

Обща информация за проекта:Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ предвижда реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа в град Добрич и реконструкция и разширяване на Пречиствателна станция за отпадни води/ПСОВ/, намираща се в с. Врачанци

 • Обща стойност на проекта- 114 901 132,20 лв с ДДС
 • Безвъзмездна финансова помощ – 86 227 183,30 без ДДС
 • Собствен принос – 9 602 093,53 лв. без ДДС
 • ДДС по проекта – 19 0710855,37 лв

Срока за изпълнение на дейностите – 36 месеца от датата на влизане в сила на ДБФП/30,12.,2016 г./

Линейната част на проекта е разделена на три лота:

LOT 1- предвижда изграждане на канални колектори L=6,46 км и съпътстващи водопроводи L=4,33 км

LOT 2  - предвижда реконструкция на водопроводна мрежа L= 45,6 км

LOT3 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа L=29,8 км

ПСОВ – предвижда пълна реконструкция и разширяване на съществуващата станция за 111 798 еквивалент жители

Прогрес на дейностите към 31. 07.2018 г.LOT 1 – процедурата по ЗОП завърши и да дата 04.07.2018 г- е подписан  договор с изпълнител. Това е обединение ДЗЗД „Свежест 2018“ град Варна.(„Инжстройинженеринг“ ЕООД и „Автомагистрали София“ ЕООД)

 • Стойност на договора: 19 192 257 лв без ДДС
 • Срок на проектиране – 60 дни
 • Срока на строителство – 360 дни

Изпълнителят подготвя идеен проект, съгласно заданието на Възложителя

LOT 2 – Изпълнител „Хидрострой“ АД

Обща дължина на изпълнението – 45,6 км

Общо изпълнение водопровод – 15,94 км

Общо изпълнени домови отклонения 1064 бр

Изпълнение към момента на общата задача – 35%

На 06 август 2018 г. започна възстановяване на настилката след приключване на дейностите по полагани и свързване на водопровода.Улици, по които на този етап ще се извърши асфалтиране на изкопа над водопровода: Ул. „Княз Дондуков“, ул.“ П.Р. Славейков“, ул. „ П.Р.Тошев“, ул. „ Ген. Цимерман“, ул. „ Полк. Калотинов“, ул. „ Ген. Скобелев“, ул. „ Ал. Стамболийски“, ул. „ Брегалница“, ул. „ Ерма“, ул. „Изгрев“, ул. „ Арда“, ул. „Струма“, ул. „Янтра“, ул. „Волга“, ул. „Иван Хадживълков“

LOT3 – изпълнител „Добротица- 2016“

Обща дължина на изпълнението – 29,8 км

Общо изпълнение водопровод – 18,4 км

Общо изпълнени домови отклонения 930 бр

Изпълнение към момента на общата задача – 61,7%

ПСОВ

Изготвени са всички технологични и работни проекти.

През отчетният период бяха извършени следните дейности:

 • Подобект №17 „Реагентно стопанство за дефосфатизация и дезинфекция“ –

Изпълнение са ивичните фундаменти до около к±0.00. Изявършени обратни

насипи извън и около сградата. Изпълнение армировъчните работи за плоча на

к±0.00.

 • Подобект №11 – ВРУ1 – Извършено е подливането на борда на съоръжението.

Започнал е монтажа на новият утайкочаистач.

 • Подобект №6 – ПРУ1 – Завършен монтаж на утайкочистача.
 • Подобект №23 – УУИАУ – Не са изпълнявани СМР
 • Подобект №8 „Смесителна и разпределителна камера към биобасейни“
 • Подобект №9 „Биобасейни“ – Завършени са изкопните работи за съоръжението.
 • Подобект №31 – „Цех за утилизация на биогаз“ – Дейностите по част СК са завършени. Изпълняват се довършителни работи.
 • Подобект №21 – „ПС за ПУ“ – Дейностите по част СК са завършени. Изпълняват се довършителни работи.
 • Подобект №15 – „Радиален контактен резервоар“ – През отчетният период са продължили дейностите по поистване на съоръжението.
 • Подобект №39 – „Сграда въздуходувки“ – Излят е най вътрешният фундамент за новите въздуходувки. Изпълнен е кофража и на вторият фундамент за новите въздуходувки. Разрушава се фундамента под въздуходувка №2 – съществуваща.
 • Подобект №25 „Метантанкове“, Подобект №26 „Стълбищна клетка към Метантанкове“, Подобект №24 „Технологична сграда със сгъстители, механично обезводняване и обслужване на метантанкове“ – Почти са завършени изкопните работи.
 • Подобект №28 „Помпена станция към утайкоуплътнител и силоз“ – Завършени изкопни работи. Излят подложен бетон
 • Подобект №31.1 „Десулфоризация на биогаз“ – разчистен и трасиран
 • Подобект №32 „Цистерна за съхранение на LPG“ – разчистен и трасиран
 • Подобект „Съществуваща сграда решетки“ – Разрушаване на I етап завършило.

 

09.08.2018 г.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9.87° C предимно облачно
Нагоре