Обява за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДГ №32

ДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността завеждащ административна служба в детска градина:

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

   1.1. Област на дейност: - Административен персонал в детска градина;

    1.2. Цел на длъжността:  Съхранява и опазва имуществото на детската градина, отговаря за него; снабдява институцията с всички необходими материали, основни средства и хранителни продукти; извърша касови операции и отговаря за тях в определените срокове.

  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

  1.4. Години професионален опит по специалността: професионалният опит по специалността  е предимство.

  1.5. Допълнителни изисквания: - Познания за HACCP; много добри умения за Microsoft Office, интернет, онлайн програми; работа в екип.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

   2.1. Заявление за участие (свободна форма);

   2.2. Копие от документи за средно образование, придобита допълнителна  професионална квалификация /ако има такава/;

   2.3. Автобиография;

   2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации;

 3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Строител“ до бл.65 от 9:00 часа до 15:30 часа 

Лице за контакти: Марияна Димитрова– Директор на ДГ №32 „Зорница“ град Добрич, Телефон за контакти: 058/665223

  4. Срок за подаване на документите:   от 31.08.2018 г. до 05.09.2018 г. – 12.00 часа.

   Работното място е свободно, считано от 17.09.2018 г.

  5. Етапи на подбор:

  5.1. Подбор по документи.

  5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов  договор на основание  чл. 67 ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка чл.70 ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДГ №32 “Зорница “ град Добрич  – ж.к „Строител“ до бл.65.

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

05.07.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и Министър Борислав Сандов подписаха днес договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по Програма „Опазване на околната...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.51° C разкъсана облачност
Нагоре